6172 311 0917
هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری


: 99

هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ به مدت دو روز در سالن همایش های پردیس بین الملل دانشگاه شیراز برگزار می شود.

محورهای کنفرانس:

شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری

  • شهرسازی وتوسعه پایدار
  • مدیریت شهری و ترافیک
  • برنامه ریزی شهری
  • طراحی المانهای شهری
  • مهندسی معماری و توسعه پایدار
  • مهندسی ترافیک، حمل و نقل و زیرساخت های شهری
  • محیط زیست شهری
  • مهندسی ترافیک

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز – بلوار کوشش جنوبی – نبش خیابان 119 – شرکت سما پلاست پرشین

تلفن : 07137743898  

فاکس : 07137743146  

همراه :  09173116172 - 09177180267