6172 311 0917

امروزه استفاده از دستگاههای دو صفحه ای به عنوان پتانسیل فنی محسوب شده و راندمان تولید افزایش چشمگیری پیدا...

ادامه مطلب

فن آوری شکل دهی پلیمرها ، فرایند تزریق پلاستیک می باشد که امروزه با دستگاههای پیشرفته صورت می پذیرد.

ادامه مطلب

تولید قطعات ترافیکی به روش تزریق پلاستیک

ادامه مطلب

1 

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز – بلوار کوشش جنوبی – نبش خیابان 119 – شرکت سما پلاست پرشین

تلفن : 07137743898  

فاکس : 07137743146  

همراه :  09173116172 - 09177180267